09125261279

انتخاب رنگ مشکی برای آشپزخانه و چند نکته

انتخاب رنگ مشکی برای آشپزخانه و چند نکته

رنگ مشکی می تواند مقدار زیادی نور محیط را ببلعد و محیط را کوچکتر نشان دهد. اما زمانی که از رنگ مشکی درست استفاده شود می تواند واضح، چشمگیر و جذاب باشد. در صورتی که میخواهید از تم مشکی در کابینت آشپزخانه خود استفاده کنید نکات زیر را برای نتیجه بهتر مدنظر قرار دهید.