09125261279

سبک های محبوب درب کابینت

درب کابینت

سبک درب کابینت شما می تواند یکی از مهم ترین عوامل در طراحی جدید کابینت آشپزخانه شما باشد. درب های کابینت نه تنها یکی از قابل مشاهده ترین عناصر طراحی در کابینت آشپزخانه هستند، بلکه می توانند یکی از گران ترین ها نیز باشند. از پیچیده تا ساده، یک سبک درب برای هر طرح کابینت وجود دارد.