09125261279

نورپردازی آشپزخانه و نحوه انتخاب آن

نورپردازی آشپزخانه و نحوه انتخاب

آیا در مورد ایجاد نور مورد نیاز برای آماده سازی، آشپزی و غذا خوردن با همه گزینه های موجود در نورپردازی آشپزخانه دچار تردید شده اید؟ سعی میکنیم انواع مختلف نورپردازی و موارد اصلی را که باید در برنامه ریزی برای یک نورپردازی موثر در آشپزخانه نظر گرفته شود، توضیح دهیم.

نور آشپزخانه ایده آل و مدرن

نور آشپزخانه ایده آل و مدرن

هنگامی که یک کابینت آشپزخانه فاقد جذابیت است اغلب به انتخاب نور ضعیف مربوط می شود. آشپزخانه قلب اکثر خانه ها است، بنابراین مهم است که نور گرمی را انتخاب کنید که حسی خوشایند ایجاد کند.