09125261279

بهینه سازی کابینت های کنج آشپزخانه

بهینه سازی کابینتهای کنج

در  طرح یک آشپزخانه ال یا یو شکل اغلب یک سوال پیش می آید: با آن کابینت گوشه ای چه کار کنم؟کابینت های گوشه‌می‌توانند فضای  زیادی را فراهم کنند، اما همیشه وسایل را خیلی در دسترس نمی‌گذارند. در اینجا چند راه حل برتر برای کابینت کنج آشپزخانه آورده شده است.